General

Lāʻiekawai Auditions

 

unnamed

 

Lā‘ieikawai

Hawaiian Mo‘olelo on Stage

Adpated for the stage and directed by UHM Theatre Professor Tammy Haili‘ōpua Baker

The inaugural production in the University of Hawai‘i at Mānoa’s new Hawaiian Theatre program. This stage adaptation of the traditional Hawaiian mo‘olelo (story) of Lā‘ieikawai will feature hula, oli (chant), mele (song) and will be performed entirely in Hawaiian. Co-sponsored by the UHM Hawai‘inuiākea School of Hawaiian Knowledge and the Kawaihuelani Center for Hawaiian Language.

Aloha mai e nā hoa makamaka o ka ‘Ō lelo Hawai‘i. Eia nō ke ho‘olaha aku nei ka hale hana keaka ‘o Kennedy i kēia hana keaka Hawai‘i mua loa o nei kahua a me ka ho‘omōhala ‘ana a‘e o ka polokolamu hana keaka Hawai‘i o ke ke‘ena Theatre & Dance. He mo‘olelo hana keaka no Lā ‘ieikawai, ka hiwahiwa o Paliuli, ka wahine o ka li‘ulā. E like nō me ka hana a Ka Hālau Hanakeaka, e lawelawe ‘ia ana ka hana keaka ‘o Lā‘ieikawai ma ka ‘Ō lelo Hawai‘i. E naue pū mai a e luana like pū mai i ke ka‘ao ‘ana o kēia mo‘olelo kaulana o ka wā kahiko.

***IF YOU ARE INTERESTED IN AUDITIONING FOR THE PLAY, AUDITIONS ARE SUNDAY, OCTOBER 5, 2014 AND MONDAY, OCTOBER 6, 2014 AT THE KENNEDY THEATRE AT THE UNIVERSITY OF HAWAIʻI AT MĀNOA.***

For more information on the auditions, please see the image below.  If you have any questions, please email Hailiʻōpua Baker at tbaker@hawaii.edu.

Laieikawai Audition Notice

© PAʻI Foundation 2001-2017